Reglement

Huishoudelijk reglement Jeka Kasterlee

Tapreglement

 • Max. 4 pers. (waaronder dj) achter de toog, tenzij met goedkeuring van het bestuur.
 • Er wordt steeds gekuist voor het openen van het lokaal (keren en schuren), zowel voor als achter de toog.
 • Glazen worden nog een keer gespoeld.
 • De frigo’s aanvullen.
 • Openings- en sluitingstijden: (sluitingstijden volgens politiereglement regio Turnhout)
  • Op woensdagen tijdens schoolvakanties
  • Op vrijdagen, zaterdagen en zondagen.
 • Er mag in shiften gewerkt worden
  • Max. 1 keer wisselen op gewone avond en dit na het melden aan de tapverantwoordelijke of ander bestuurslid.
  • Meerdere shiften bij speciale gelegenheden (thema-avonden), lijst wordt op voorhand opgesteld.
 • Flesjes worden gesorteerd in de juiste bak, volle bakken worden weggezet.
 • Lege flesjes en lege glazen worden gedurende de avond opgehaald en gesorteerd.
 • Bij het aansluiten van vaten: nagaan of alle vaten leeg zijn voor er een vol vat wordt aangesloten.
 • Na elk leeg vat en bij het sluiten van het lokaal: water op de leidingen zetten.
 • De televisie/beamer wordt enkel gebruikt voor sport, film, diapresentaties en Playstation 3.
 • Bestellingen worden direct afgerekend (geen poef of boek), tenzij er geen wisselgeld voorradig is. Met als uitzondering als er een tafelvoetbalwedstrijd gespeeld wordt. De bezoekende ploeg betaald de poef bij het einde van de wedstrijd.
 • Elke consumptie (buiten het verbruik van de tappers) wordt ingegeven in de kassa.
 • Er geldt een algemeen rookverbod in het lokaal. Personen die in het gebouw roken worden door de tappers of bestuursleden verzocht buiten te roken. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen er sancties opgelegd worden door het bestuur.
 • Bij het sluiten:
  • Flesjes en glazen ophalen, sorteren en spoelen. (kijk ook buiten)
  • CO2-gasfles volledig dichtdraaien (boven fles).
  • Water op de bierleidingen zetten en aftappen tot aan het water.
  • Kassa ledigen (verdere info zie hieronder)
  • Deuren sluiten (zeker de terrasdeur op slot doen)
  • Lampen doven.
 • De sleutel van het lokaal wordt steeds teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar voor de volgende openingsdag.
 • Het bestuur kan steeds besluiten tot het vroegtijdig sluiten van het lokaal, evenals de tappers van dienst.
 • Het bestuur kan steeds de doorgang naar de toog ontzeggen, en daarmee ook het tappen zelf, aan personen wanneer gebleken is dat zij zich reeds meerdere malen niet gehouden hebben aan het tapreglement.
 • De inhoud van de kassa wordt bij het sluiten terug in de wisselgeldzak gestoken. Deze zak moet men zo snel mogelijk in de kluis opbergen. Als de tapper niet over een kluissleutel beschikt dan dient de wisselgeldzak zo snel mogelijk bij de daarvoor verantwoordelijke persoon gebracht te worden.

Drugs

 • Er wordt geen soft- of harddrugsgebruik binnen of in de omgeving van het gebouw getolereerd.
 • Er wordt geen soft- of harddrugbezit binnen het gebouw getolereerd.

Schade

 • Het beschadigen van een glas wordt beboet met € 1, die onmiddellijk geïnd wordt (in het varken).
 • Het toebrengen van (onopzettelijke) schade moet gemeld worden aan het bestuur.
 • De kosten worden betaald door de dader(s), en bestaan uitsluitend uit de gemaakte kosten door JeKa om de schade te herstellen (eventueel door een vakman).
 • Brandblussers dienen enkel om een brand te blussen. Onrechtmatig gebruik van deze toestellen zal u de rekening opleveren om deze terug te laten hervullen.
 • Bij ernstig misdadig gedrag kan u de toegang tot het lokaal ontzegd worden.
 • Bij diefstal:
  • Wordt het voorval eerst besproken met de betrokkene(n).
  • Wanneer de betrokkene(n) er geen gehoor aan geeft, wordt er aangifte gedaan bij de bevoegde instanties (politie)
  • Bij niet-leden wordt steeds aangifte gedaan bij de politie.
  • Kan de toegang tot het lokaal u ontzegd worden.

Dranken en kostprijs

 • bij gewone avonden:
  • Gratis: water van de kraan
  • € 0,5: Paprika chips en zoute chips
  • € 1,0: Zoute nootjes, Paprika nootjes, Kroepoek
  • € 1,4 : Jupiler 25cl, kriek 25cl, Frisdranken (sprite, fanta, cola, ice tea), Chaudfontaine rood.
  • € 1,5 : Stella 25cl
  • € 1,8 : Wijn, Cava 
  • € 2,2 : Desperados, Westmalle Tripel, Karmeliet van 't vat, La Chouffe van 't vat, Leffe Blond & Bruin, Kasteelbier Rouge, Bier van de maand, Bellini, Appel-kers Royale.
  •  € 10 : Fles Wijn/Cava
  • € 14 : 1 spelletje Bierpong (10 bekers bier)
 • Bij thema-avonden
  • De dranken worden dan verkocht aan de hand van drankkaarten.
  • De kostprijs en het aantal consumpties van een drankkaart worden uitgehangen in het lokaal.

U gaat akkoord met het huishoudelijk reglement bij het verkrijgen van uw lidkaart of bij het betreden van het lokaal.

Goedgekeurd door het voltallig bestuur op 1/10/2017 te Kasterlee.